Pavyzdinis avilys

Bitynas

Titulinis

Aktualijos

Bičių produktai

Receptai

Bitynas

Bičių ligos

Tai įdomu

Komentarai

Nuorodos

E-Mail
 

Puslapį sukūrė:
Andrius Dūda 
2002-03-21

Anykščių bitininkų draugijos 2002 m. darbo planas

    

I. Bendri renginiai: 
   1. Pravesti ataskaitinį bitininkų draugijos susirinkimą 2002-01-27.
   2. Pravesti konkursą "Geriausi Anykščių draugijos bitynai" 2002 m. gegužės - liepos mėn.
   3. Organizuoti rajono bitininkų šventę 2002 m. birželio mėn.
   4. Dalyvauti respublikinėje bitininkų šventėje Telšiuose 2002-08-03.
   5. Dalyvauti 2002 m. Anykščių raj. žemdirbių šventėje - mugėje 2002 m. spalio mėn. 
   6. Dalyvauti visuose bitininkų sąjungos organizuojamuose renginiuose.
II. Organizuoti draugijos nariams seminarus ir konsultacijas:

   1. Bitininkų darbymečio pradžia (bičių aplankymas)
   2. Žiedadulkių rinkimas,konservavimas,laikymas
   3. Bitynų plėtimas
   4. Veislinis darbas bityne
   5. Medaus sukimas ir bičių duonelės rinkimas
   6. Bičių paruošimas žiemai
   7. Vaško lydimas

2002-04-03
2002-05-07
2002-06-04
2002-07-02
2002-08-06
2002-09-03
2002-10-01

V.Kaunietis
G. Cibas
Z. Tunkevičienė
V. Tunkevičius
G. Cibas
S. Uselis
V. Kaunietis

III. Pravesti bitininkų draugijos posėdžius:
  
1. Pasiruošimas ataskaitiniam bitininkų susirinkimui, pajamų- išlaidų sąmatos svarstymas
   2. Pasiruošimas konkurso pravedimui "Geriausi Anykščių draugijos bitynai"
   3. Pasiruošimas rajono bitininkų šventei
   4. Pasiruošimas rajoniniai žemdirbių mugei
   5. 2002 m. draugijos atliktų darbų aptarimas

2002 m. sausio mėn.

2002 m. balandžio mėn.

2002 m. gegužės mėn.
2002 m. rugsėjo mėn.
2002 m. gruodžio mėn.

IV. Rekomenduojame dalyvauti bitininkų sąjungos renginiuose:
  
1. Ataskaitinis bitininkų sąjungos susirinkimas LRŽŪR, Donelaičio 2, Kaunas
   2. 26-oji bitinikų šventė Telšiuose
   3. Žolinė - Austėjos ir medaus šventė Aukštaitijos nacionaliniame parke, senovės bitininkystės muziejuje
   4. Seminaras "Naujovės bitininkystėje" Lietuvos žemdirbystės institute, Kėdainių raj. Dalyvio mokestis draugijos nariams 3 Lt., kitiems- 10 Lt.
   5. Išvyka į Maskvą. Apsilankymas bitininkystės parodoje, Timirezevo žemės ūkio akademijos bitininkystės katedroje, Rusijos bitininkystės institute

2002-03-09

2002-08-03

2002-08-17


2002-02-232002 m. rugsėjo mėn.

Anykščių bitininkų draugijos valdyba

Albertas Žarskus - Anykščių bitininkų draugijos pirmininkas
Gintaras Cibas - Anykščių bitininkų draugijos pirmininko pavaduotojas
Nariai:
Sigitas Uselis 
Albertas Budavičius 
Jonas Juodelis
Mindaugas Baliuka
Marytė Ražinskienė

Anykščių bitininkų draugijos seniūnai

Albertas Budavičius
Eugenijus Aukūnas
Valentas Kaušpėdas
Jonas Beišys
Vladas Kurcikevičius
Vilhelmas Kaunietis
Valdas Skliaustys
Egidijus Ažubalis
Antanas Sirgidas
Arūnas Tomkevičius

Į pradžią

770x1_j.gif (67 bytes)
©2002 Bitininko Alvydo svetainė
Šviesos 6, 4183 Kurkliai, Anykščių raj., tel.8-251-49212, el.paštas alvydas.d@email.lt